Gang Danau Kelimutu I No.2, Padangsambian Kaja, Denpasar, Bali
halusciptanadi@yahoo.com(0361) 428010
logo
 Products
Products
 Products logo 231 x 96

Products

PT. Halus Ciptanadi
Jalan Kebo Iwa Utara Gg. Danau Kalimutu No.2
Denpasar - Bali
(0361) 428010
JELLY Q Toples
Rp.0
JELLY Q Toples
Jelly Donald
Garam Kapal 150 Gram
Rp.0
Garam Kapal 150 Gram
Garam Kapal
Garam Kapal 500 Gram
Rp.0
Garam Kapal 500 Gram
Garam Kapal
Garam Kapal 250 Gram
Rp.0
Garam Kapal 250 Gram
Garam Kapal
STRAWBERRY
Rp 0
STRAWBERRY
Yeko Jelly Pudding
MANGGA
Rp 0
MANGGA
Yeko Jelly Pudding
LECI
Rp 0
LECI
Yeko Jelly Pudding
COKLAT
Rp 0
COKLAT
Yeko Jelly Pudding
STRAWBERRY
Rp 0
STRAWBERRY
Tepung Jelly Konjac
SIRSAK
Rp 0
SIRSAK
Tepung Jelly Konjac
MELON
Rp 0
MELON
Tepung Jelly Konjac
MANGGA
Rp 0
MANGGA
Tepung Jelly Konjac
LECI
Rp 0
LECI
Tepung Jelly Konjac
KELAPA MUDA
Rp 0
KELAPA MUDA
Tepung Jelly Konjac
JERUK
Rp 0
JERUK
Tepung Jelly Konjac
JAMBU
Rp 0
JAMBU
Tepung Jelly Konjac
COKLAT
Rp 0
COKLAT
Tepung Jelly Konjac
ANGGUR
Rp 0
ANGGUR
Tepung Jelly Konjac
STRAWBERRY
Rp 0
STRAWBERRY
Tepung Jelly Satelit
MELON
Rp 0
MELON
Tepung Jelly Satelit
LECI
Rp 0
LECI
Tepung Jelly Satelit
JERUK
Rp 0
JERUK
Tepung Jelly Satelit
SATELIT YUNIOR AGARAGAR MERAH
Rp 0
SATELIT YUNIOR AGAR-AGAR MERAH
Satelit Agar-agar
SATELIT YUNIOR AGARAGAR HIJAU
Rp 0
SATELIT YUNIOR AGAR-AGAR HIJAU
Satelit Agar-agar
SATELIT YUNIOR AGARAGAR COKLAT
Rp 0
SATELIT YUNIOR AGAR-AGAR COKLAT
Satelit Agar-agar
SATELIT SUPER AGARAGAR PUTIH
Rp 0
SATELIT SUPER AGAR-AGAR PUTIH
Satelit Agar-agar
SATELIT SUPER AGARAGAR MERAH
Rp 0
SATELIT SUPER AGAR-AGAR MERAH
Satelit Agar-agar
SATELIT SUPER AGARAGAR HIJAU
Rp 0
SATELIT SUPER AGAR-AGAR HIJAU
Satelit Agar-agar
SATELIT SUPER AGARAGAR COKLAT
Rp 0
SATELIT SUPER AGAR-AGAR COKLAT
Satelit Agar-agar
SATELIT SRITI AGARAGAR PUTIH
Rp 0
SATELIT SRITI AGAR-AGAR PUTIH
Satelit Agar-agar
SATELIT SRITI AGARAGAR MERAH
Rp 0
SATELIT SRITI AGAR-AGAR MERAH
Satelit Agar-agar
SATELIT SRITI AGARAGAR HIJAU
Rp 0
SATELIT SRITI AGAR-AGAR HIJAU
Satelit Agar-agar
SATELIT SRITI AGARAGAR COKLAT
Rp 0
SATELIT SRITI AGAR-AGAR COKLAT
Satelit Agar-agar
SATELIT SO WELL AGARAGAR PUTIH
Rp 0
SATELIT SO WELL AGAR-AGAR PUTIH
Satelit Agar-agar
SATELIT SO WELL AGARAGAR MERAH
Rp 0
SATELIT SO WELL AGAR-AGAR MERAH
Satelit Agar-agar
SATELIT SO WELL AGARAGAR HIJAU
Rp 0
SATELIT SO WELL AGAR-AGAR HIJAU
Satelit Agar-agar
PASHA DARK CHOCOLATE COMPOUND 250g 3
Rp 0
PASHA DARK CHOCOLATE COMPOUND 250g (3)
Pasha Cokelat Compound
PASHA DARK CHOCOLATE COMPOUND 1 Kg
Rp 0
PASHA DARK CHOCOLATE COMPOUND 1 Kg
Pasha Cokelat Compound
SIMAS MARGARINE 15 Kg
Rp 0
SIMAS MARGARINE 15 Kg
Palmia Simas